MULTISHOP.GR
ΚΑΛΑΘΙ

Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι

Η χρήση αυτού του site (παραγγελία προϊόντων, χρήση υπηρεσιών, πλοήγηση κ.λπ.) υποδηλώνει συμφωνία με τους Νομικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν το χρησιμοποιήσετε. Γι’ αυτό το λόγο πρωταρχικό μέλημα των νόμιμων ιδιοκτητών και διαχειριστών του multishop.gr είναι η παράθεση των παρακάτω όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του, και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά του.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικόεμπορικό σήμα ή λοιπό περιεχόμενο του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του multishop.gr  και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει στην εταιρία τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος site (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική άδεια από το multishop.gr ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων.

Το multishop.gr  δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει την άδεια των υλικών εκείνων, που από τρίτους έχει νόμιμα πάρει για προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων τους.

Τα περιεχόμενα του site χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λ.π.) και απαγορεύει ο νόμος.

Κανένα μέρος του παρόντος site δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).

Οποιαδήποτε παραποίηση η παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Πληροφορίες από παιδιά

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους πριν αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο multishop.gr.

Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Το multishop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To multishop.gr  αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του multishop.gr  διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


πολιτική ακύρωσης/επιστροφών ή αντικαταστάσεις προϊόντων

Το multishop.gr προσφέρει εγγύηση 2 ετών για το σύνολο των προϊόντων του, μέσω των επίσημων αντιπροσώπων του εκάστοτε κατασκευαστή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις προϊόντων που καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους σύμφωνα με την οδηγία του κατασκευαστή τους.


Διαδικασίες DOA εφαρμόζονται ανάλογα με την αντίστοιχη διαδικασία του κάθε προμηθευτή-κατασκευαστή. Αντικατάσταση συσκευής  γίνεται μόνο σε περίπτωση έγκρισης από τον προμηθευτή-κατασκευαστή. Αυτός ορίζει την αποδεκτή χρονική διάρκεια και τις καλυπτόμενες βλάβες. Το multishop.gr δεν αναλαμβάνει διαδικασία αντικατάστασης, αν αυτή πρώτα δεν εγκριθεί από τον προμηθευτή-κατασκευαστή.

Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης της εγγύησης της συσκευής σας, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο κατασκευαστής, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή ή να μας αποστείλετε την συσκευή στην διεύθυνση:

multishop.gr
21 Ιουνίου 115-117
Τ.Κ. 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ: 2341027000

Το κόστος της αποστολής βαραίνει τον αποστολέα ενώ η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με δική μας χρέωση.

Σημαντικές σημειώσεις:

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο πώλησης.

·         Η εγγύηση καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή κατασκευή ή αστοχία υλικού. Δεν καλύπτονται βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση ή χρήση μη σύμφωνη από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί βλάβη στα πλαίσια της εγγύησης αν το προϊόν έχει εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης. Σε κάθε περίπτωση το multishop.gr είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί την γνωμάτευση του κατασκευαστή και να την μεταφέρει στον πελάτη.

·         Η επιδιόρθωση ή προσπάθεια επιδιόρθωσης προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, αυτόματα καταργεί την κάλυψη της εγγύησης του κατασκευαστή.

 Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης της αγοράς του, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Για την υπαναχώρηση θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς της και αυτό να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Το κόστος επιστροφής βαρύνει τον πελάτη.

Εγγυήσεις

Όλες οι συσκευές συνοδεύονται από διετής εγγύηση από το κατάστημά μας, και όχι από την ελληνική αντιπροσωπεία, εκτός από αυτές όπου ο κατασκευαστής δίνει λιγότερη ή περισσότερη εγγύηση. (π.χ. iPhone: 1 έτος)

Ευχαριστούμε